Mirela Holy

Mirela Holy

Hrvatska

Mirela Holy rođena je vještica koja je svoje magične vještine usavršavala umjetnički, komunikacijski i politički. Prvi vještičji stupanj stekla je u zagrebačkoj Školi primijenjenih umjetnosti, drugi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala, magistrirala i najzad doktorirala. Bila je novinarka slobodnjakinja, aktivistica u Zelenoj akciji, u mlađim danima volonterka, a potom i komunikatorica okolišnog ministarstva, direktorica u PR agenciji Maksima komunikacije. Istovremeno je gradila političku karijeru: bila je članica Izvršnog odbora SDPH, što joj je bila odskočna daska za prvi saborski mandat i šest mjeseci dug ministarski staž. A onda je uslijedio povratak u Sabor.

Novo u katalogu