Doreen Virtue

Doreen Virtue

Sjedinjene Američke Države

Dr. Doreen Virtue radila je kao klinička terapeutkinja za poremećaje prehrane. Diplomirala je psihologiju savjetovanja, a u doktorskoj je disertaciji obradila povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i poremećaja prehrane. Disertaciju je objavila i kao svoju prvu knjigu pod naslovom “Losing Your Pounds of Pain” (Gubiti kilograme boli).

Novo u katalogu