Inoslav Bešker

Inoslav Bešker

Hrvatska

Inoslav Bešker rođen je 1950. u Zagrebu. Diplomirao je sociologiju i novinarstvo u Zagrebu, a u Milanu doktorirao poredbenu slavistiku. Novinarstvom se bavi od 1967. godine. Autor je više monografija, knjiga eseja i studija. Za “Filološke dvoumice” 2007. dobio je nagradu Kiklop, a dobitnik je i više nagrada, među kojima “Miljenko Smoje” i “Marija Jurić Zagorka” kao novinar godine te “Otokar Keršovani” za životno djelo u novinarstvu. Od 1989. radi kao dopisnik iz Rima. Za Jutarnji list piše od 2000. godine.

Novo u katalogu