Josh Bazell

Josh Bazell

Sjedinjene Američke Države

Josh Bazell završio je preddiplomski studij engleske književnosti i kreativnog pisanja na sveučilištu Brown, a na Sveučilištu Co¬lumbia diplomski studij medicine. Trenutačno je specijalizant na Sve¬učilištu California u San Franciscu i piše drugi roman.

Novo u katalogu