Ruth Barcan

Ruth Barcan

Australija

Dr. Ruth Barcan od 2004. predaje na Sveučilištu u Sidneyju, na Odjelu za rodne studije. Prije toga, predavala je na Sveučilištu u Melbourneu i Sveučilištu Western Sydney. U istraživanjima se bavi nagošću i golotinjom, feminističkim pristupom tijelu, alternativnim terapijama i New Ageom te pedagogijom. Napisala je knjigu “Golo/nago: Kulturalna anatomija” (Algoritam).

Novo u katalogu