Amit Goswami

Amit Goswami

Sjedinjene Američke Države

Amit Goswami umirovljeni je profesor teorijske nuklearne fizike na Sveučilištu Oregon gdje predaje od 1968. godine. Jedan je od pionira nove znanstvene paradigme koja se naziva “znanost u svjesnosti”. O toj je ideji pisao u više svojih knjiga, a pobornik je i hipoteze da se znanost i duhovnost mogu povezati te da je postojanje Boga moguće dokazati uz pomoć kvantne fizike.

Novo u katalogu