J. L. Austin

J. L. Austin

Velika Britanija

John Langshaw Austin (1911–1960), engleski filozof jezika, profesor filozofije na Oxfordu, jedan od najistaknutijih predstavnika analitičke filozofije, razvio teoriju govornih činova, snažno utjecao na filozofiju običnoga jezika i na mnoge društvene i humanističke znanosti. Glavna djela tiskana su mu postumno: “Philosophical Papers” (1961), “Sense and Sensibilia” (1962), “How to Do Things with Words” (1962).

Novo u katalogu