J. Steve Miller

J. Steve Miller

Sjedinjene Američke Države

J. Steve Miller obrazovni je stručnjak i predavač na Sveučilištu Kennesaw State te govornik koji održava predavanja širom SAD-a i Europe. Osnovao je Legacy Educational Resources, instituciju koja omogućuje učiteljima i djelatnicima u obrazovanju širom svijeta da pronađu izvore i materijale koji im pomažu u radu s osobama koje trebaju prevladavati životne poteškoće i pružaju im oslonac u svakodnevnom životu. Živi sa svojim suprugom Cherie i sedam sinova koji ga stalno podsjećaju što funkcionira, a što ne.

Novo u katalogu