Ivo Brešan

Ivo Brešan

Hrvatska

Ivo Brešan, dramski pisac, prozaist i scenarist rođen je u Vodicama 27. svibnja 1936. Gimnaziju je završio u Šibeniku, a studij jugoslavistike diplomirao na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (1960). Godine 1960. do 1983. bio je profesor u šibenskoj gimnaziji, a od 1983. do 2002. umjetnički rukovoditelj šibenskoga Centra za kulturu (poslije Šibensko kazalište), zadužen i za selekciju dramskoga programa Jugoslavenskoga (poslije Međunarodnoga) festivala djeteta.

Novo u katalogu