Branko Maleš

Branko Maleš

Hrvatska

Branko Maleš (1949) objavio je petnaest vlastitih knjiga (poezija, ese¬jistika, kolumnistika) te dvadesetak kritičkih izbora iz djela hrvatskih pi¬saca (I. R. Nehajev; V. Parun; B. Bošnjak; S. Jendričko; V. Desnica…). Nagrađi¬van, prevođen. “Vertigo” je autorova šesta knjiga stihova.

Novo u katalogu