Stephen Greenblatt

Stephen Greenblatt

Velika Britanija

Stephen Greenblatt (1943) tvorac je pojma novi historizam, a nakon 28 godina predavanja na Berkeleyju, od 1997. profesor je na Odsjeku za humanističke zna¬nosti Harvardskog sve¬učilišta. Napisao je čitav niz djela, ponajviše na temu renesanse, Shakespearea i historizma, kao i dramu “Cardenio” koju je sastavio u suradnji s Charlesom L. Meejem. Njegovo najpopularnije djelo, “Will u vremenu” (Fraktura, 2010.), bilo je na listi bestselera New York Timesa tijekom devet tjedana, osvojilo je desetak nagrada za knjigu godine (Time, Washington Post, Economist, San Francisco Chronicle, Christian Science Monitor, Chicago Tribune, Pittsburgh Post–Gazette) te bilo u finalu za National Book Award, National Book Critics Circle Award i Los Angeles Times Book Prize.

Novo u katalogu