Sara Maitland

Sara Maitland

Velika Britanija

Sarah Maitland je autorica brojnih proznih djela i nekoliko publicističkih knjiga o religiji, a dobitnica je nagrade Somerset Maugham. Trenutno predaje na Dopisnom magistarskom studiju iz kreativnog pisanja za Sveučilište u Lancasteru.

Novo u katalogu