Jure Ćurković

Jure Ćurković

Hrvatska

Jure Ćurković rođen je 1953. u zaselku Vlaka, mjesto u Herce¬govini. Po završet¬ku studija Termotehnike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, upisao je postdiplomski studij te 1985. stekao zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja energetike. Za vrijeme studiranja upisao je studij Laičke teologije na Teološkom fakultetu u Zagrebu.

Novo u katalogu