Joachim Bauer

Joachim Bauer

Njemačka

Dr. Joachim Bauer psihijatar je i neurolog koji se bavi istraživanjima na području molekularne biologije i neurobiologije, a posebno interesno područje mu je psihosomatska medicina. Predaje na Sveučilištu u Freibergu i autor je brojnih knjiga znanstvene tematike.

Novo u katalogu