Darko Lukić

Darko Lukić

Hrvatska

Dr. sc. Darko Lukić redoviti je profesor na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao gostujući profesor predaje i na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, BiH. Gostovao je na brojnim sveučilištima u inozemstvu (Velika Britanija, SAD, Italija, Španjolska, Brazil, Argentina, Bugarska, Rumunjska, Poljska). Bio je ravnatelj i umjetnički direktor Teatra ITD SC u Zagrebu (1998-2002), umjetnički direktor Međunarodnog kazališnog festivala mladih u Puli (1996-2001), selektor Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci (2002-2003). Doktorirao je znanosti o umjetnosti - teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005., magistrirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu 1990., i diplomirao komparativnu književnosti, filozofiju i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1985.

Stručno se usavršavao na Tisch School of the Arts, New York University u New Yorku 1997. kao Fulbrightov stipendist, zatim na European Academy for Culture and Management u Salzburgu 1995. (gdje je stekao diplomu iz kulturnog menadžmenta), zatim na Institute for Theater Anthropology, University of Copenhagen 1998., te kao rezidentni dramski pisac u Royal Court Theatre u Londonu 1996. sa stipendijom British Councila, i Le Chartreuse, Avignon, 1994. kao stipendist francuskog Ministarstva kulture. Objavio je teorijske knjige u području teatrologije ("Kazalište u svom okruženju" knjiga 1 i 2, "Kazalište, kultura, tranzicija", "Drama ratne traume", "Produkcija i marketing scenskih umjentosti", "Misliti igru?") i znanstvene tekstove, a sudjelovao je na mnogim na međunarodnim teatrološkim konferencijama i seminarima. U isto vrijeme objavljuje i prozu (objavio je knjigu kratkih priča i 3 romana), dramske tekstove (izvođene u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Venezueli, SAD, Španjolskoj, Rumunjskoj, Poljskoj i Italiji), te prevodi dramske tekstove s engleskog i španjolskog jezika.

Foto: Krasnodar Peršun

Novo u katalogu