Patrick Dixon

Patrick Dixon

Sjedinjene Američke Države

Patrick Dixon jedan je od dvadeset najutjecajnijih mislilaca globalnog poslovanja (prema listi Thinkers 50) i savjetnik tisućama zaposlenika najvećih svjetskih tvrtki - Google, Microsoft, BBC, Siemens, Allianz, Shell, Fedex samo su neki od njegovih klijenata.

Novo u katalogu