Karl Dawson

Karl Dawson

Velika Britanija

Karl Dawson je utemeljitelj tehnike reporgramiranja životne matrice. Kao jedan od tek 29 majstora EFT-a u cijelom svijetu, osoba je koja osvaja nove teritorije na polju osobnog razvoja.

Novo u katalogu