Charlotte Brontë

Charlotte Brontë

Velika Britanija

Charlotte Brontë (1816-1855) bila je engleska pjesnikinja i spisateljica, najstarija od tri sestre Brontë koje su doživjele odraslu dob. Napisala je jedan od najljepših ljubavnih romana, “Jane Eyre”, koji je originalno objavila pod pseudonimom Currer Bell.

Novo u katalogu