Alessandro D'Avenia

Alessandro D'Avenia

Italija

Alessandro D'Avenia talijanski je profesor klasičnih jezika i pisac. Njegov prvi roman “Bijela kao mlijeko, crvena kao krv” odmah je psotao bestseler.

Novo u katalogu