Skladba svijeta: Platonov

Damir Barbarić

Skladba svijeta: Platonov "Timej"
Tekst izvornika s hrvatskim prijevodom, uvodom te filološkim i filozofskim komentarom

Prosječna ocjena: 5,00 Broj glasova: 3
Ocijenite ovu knjigu klikom na zvjezdice.

Platonov dijalog "Timej" jedna je od prvih rasprava o filozofiji prirode u cjelokupnoj zapadnjačkoj povijesti, koja je možda više od bilo koje druge utjecala na povijesni hod filozofije prirode i prirodne znanosti. (...) Iznimna, štoviše središnja važnost Platonova "Timeja" u dugom razdoblju europske povijesti sve do sedamnaestog i osamnaestog stoljeća, počivala je na kasnije više nikad dostignutoj sintezi kozmoloških, prirodoznanstvenih, psihologijskih, fizio-logijsko-medicinskih spoznaja s onima čisto teoretske, naime ontologijske, teologijske i etičke naravi. (...) U novije vrijeme, poglavito od tridesetih godina 20. stoljeća, učestalo se javljaju pokušaji da se naučavanja izložena u "Timeju" povežu s najnovijim fizikalnim spoznajama, prvenstveno onima polučenima u obzoru kvantne fizike i teorije fluidnih čestica i polja. Ovo je prvi hrvatski prijevod, a autor Damir Barbarić je na gotovo pet stotina stranica čitateljima ponudio ne samo izvoran grčki tekst djela sa svojim hrvatskim prijevodom nego i opsežan uvod s poviješću njegove europske recepcije te podroban i iscrpan filološki i filozofski komentar cjelokupnog teksta. Ovim prijevodom i komentarom "Timeja" Damir Barbarić nastavlja svoje dugogodišnje intenzivno bavljenjem Platonovom filozofijom, rezultati čega su sabrani u mnoštvu studija, članaka i knjiga objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu.

Detalji o knjizi

  • Jezik izdanja: Hrvatski
  • Broj stranica: 466
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Nakladnik: Matica hrvatska
  • Godina izdanja: 2017.
  • ISBN: 978-953-341-060-9
  • Cijena knjige: 300,00 kn

Facebook komentari

Novo u katalogu