O mjesečarima na poslu, monetarnoj politici EU i modeliranju poslovnih procesa

Koja je razlika između poslovne vizije i misije? Kakvi su to radnici graditelji, tko na poslu „mjesečari“, a tko su oni koje se u organizacijama naziva kopačima jama? Kako optimalno, odnosno što brže i kvalitetnije, te uz što manji utrošak resursa, modelirati poslovni proces? Hrvatska se priprema za preuzimanje eura usporedno s ulaskom u sustav Europske središnje banke – koji nas izazovi i iskušenja čekaju? Na ta pitanja i mnogo više odgovaraju tri nove knjige iz područja ekonomije, a koje je objavila nakladnička kuća Školska knjiga. Ovdje vam im ukratko predstavljamo.


1) Ruža Brčić, Želimir Dulčić, Matej Černe, Tomislav Hernaus, Ivan Malbašić, Ivan Matić, Nina Pološki Vokić i Carlos Rey – Koraci uspješnog organiziranja

 

 

Zaposlenici u nekoj tvrtki mogu se, s obzirom na njihovu angažiranost, podijeliti u tri vrste. Prvi su graditelji: oni rade sa strašću i osjećajem duboke povezanosti sa svojom organizacijom. Drugi su neangažirani zaposlenici: oni su u biti „isključeni“, „mjesečare“ tijekom radnog dana ulažući vrijeme, a ne energiju i strast u svoj posao. Treći su tzv. kopači jama: nisu samo nesretni na poslu nego su zainteresirani iskazivati svoje nezadovoljstvo. U svakoj prilici nastoje potkopati ono što njihovi angažirani kolege postižu. U pravilu su stalno protiv svega.

Ovo je tek jedan zanimljiv primjer iz veoma korisne knjige „Koraci uspješnog organiziranja“ koju je napisala grupa autora a uredili izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i prof. dr. sc. Ruža Brčić. Ideja o pisanju knjige nastala je na Interkatedarskom skupu u Dubrovniku 2013. godine, nakon što su se članovi sesije za organizaciju složili da bi poslovnoj praksi trebalo ponuditi suvremena organizacijska znanja.

Knjiga koncepcijom sadržaja, navodi se u materijalu nakladnika, prikazuje nužne korake u procesu uspješnog organiziranja svake poslovne organizacije pri čemu ne izostaje znanstvena važnost. Zato se preporučuje i znanstvenoj i stručnoj čitateljskoj publici, pogotovo ljudima koji su pozvani prosuđivati o novim djelotvornim rješenjima u praksi dizajniranja gospodarskih i javnih organizacija.

Knjiga je strukturirana u četiri logički povezana dijela. U prvom dijelu knjige raspravlja se o važnosti vizije, misije, strategije i ciljeva za svaku organizaciju – bila ona gospodarska ili negospodarska, privatna ili javna. Zanimljivi su primjeri koji služe za razlikovanje vizije i misije, pa autori, recimo navode izjavu o viziji tvrtke Belupo: „Želimo postati vodeća farmaceutska tvrtka u srednjoj i istočnoj Europi“, dok njihova izjava o misiji glasi: „Čuvajmo zdravlje zajedno“. Postoje i primjeri miješanja izjava o viziji i misiji, od kojih su neki vrlo uspješni, primjerice onaj tvrtke Disney. Njihova vizija glasi: „Želimo ostati vodeća svjetska kompanija u pružanju zabavnih sadržaja“. A misija: „Želimo ljude učiniti sretnima“. Autori njihovu viziju i misiju ocjenjuju kao kratke, jasne, šalju odgovarajuću poruku.

Nakon što menadžeri promisle o strateškim izborima, u drugom se dijelu knjige obrađuje ne manje važna problematika projektiranja cjelovita organizacijskog rješenja definiranjem i utvrđivanjem organizacijskih jedinica, modeliranjem i upravljanjem poslovnim procesima te analizom i oblikovanjem radnih mjesta. U trećem dijelu raspravlja se o ulozi i važnosti ljudi za organizacijski uspjeh, poslovima upravljanja ljudskim potencijalima te se prosuđuje o organizaciji funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Konačno, u četvrtom dijelu knjige raspravlja se o važnosti i ulozi organizacijskih vrijednosti kao novoga koncepta na temelju kojega se oblikuje poslovni model suvremenih organizacija. Knjiga sadržava i pet priloga za praktična promišljanja koja čitateljima olakšavaju primjenu suvremenih tehnika i alata za upravljanje organizacijama.

Knjiga se može nabaviti ovdje:
shop.skolskaknjiga.hr/koraci-uspjesnog-organiziranja.html


2) Josip Brumec i Slaven Brumec - Modeliranje poslovnih procesa

 

 

Sva razmatranja o poslovnim procesima temelje se na potrebi da svoje poslove (bez obzira na vrstu posla u proizvodnji, poslovanju, državnoj upravi, javnim službama ili uslužnim djelatnostima) obavimo optimalno, odnosno što brže i kvalitetnije, te uz što manji utrošak resursa. Poslovni sustav bilo koje organizacije (gospodarski subjekti, ustanove, javne službe) vrlo je složen i ako ga želimo unaprijediti, to ne možemo postići eksperimentiranjem na realnom sustavu. Zbog toga moguća rješenja, objašnjavaju autori u knjizi, tražimo na modelu, a u stvarnosti ćemo primijeniti samo ona nova rješenja s pomoću kojih su najbolje ostvareni postavljeni ciljevi u prethodnim provjerama i ispitivanjima. Upravo zato je i bila potrebna knjiga o modeliranju poslovnih procesa, a priručnik Josipa i Slavena Brumeca prva je takva knjiga na hrvatskom jeziku.

Kako navodi prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ova je „knjiga kvalitetom i sadržajem potpuno usporediva i ravnopravna sličnim djelima uglednih stranih autora, a u Republici Hrvatskoj trenutačno nema knjige koja na toliko sveobuhvatan, uravnotežen, kvalitetan i nov način obrađuje područje modeliranja procesa za potrebe ne samo studenata nego i stručnjaka koje zanima primjena modeliranja procesa u praksi“.

Knjiga je, nastavlja prof. Bosilj Vukušić, jezično i sadržajno jasna i pregledna. „Sadržajno autori prate logičan slijed u obrazlaganju područja kojima se knjiga bavi – od osnovnih definicija i objašnjavanja pojmova (procesi, modeli, modeliranje), preko detaljnog objašnjenja sintakse i semantike norme BPMN 2.0 uz opisivanje načina primjene s pomoću mnogobrojnih primjera, sve do prikaza metodologije i informacijske tehnologije za razvoj procesne aplikacije.“

„Modeliranje poslovnih procesa“, navode autori u predgovoru knjige, namijenjeno je poslovnim stručnjacima i menadžerima u trgovačkim društvima, ustanovama, bankama, javnim službama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave, zatim studentima organizacije, ekonomije, informatike i menadžmenta te svih tehničkih struka koje izučavaju metode i tehnike suvremene organizacije poslovanja, ali i studentima računalnih znanosti i informacijskih tehnologija te svima koji se bave organizacijom poslovanja.

Knjiga je podijeljena u tri osnovna dijela: ukratko o modeliranju poslovnih procesa, tehnici modeliranja poslovnih procesa i procesnim aplikacijama.

Knjiga se može nabaviti ovdje:
shop.skolskaknjiga.hr/modeliranje-poslovnih-procesa.html


3) Dubravko Radošević – Monetarna politika Europske središnje banke

 

 

Europska središnja banka (ESB), navodi autor u predgovoru, ključna je monetarna institucija u Europskoj monetarnoj uniji (eurozoni) te ima iznimno veliku ulogu u Europskoj uniji. Djelovanje te središnje banke znatno utječe i na one članice Europske unije koje su zadržale monetarni suverenitet jer još nisu postale punopravne članice monetarne unije, što je slučaj s Hrvatskom, ili to ne žele postati (Švedska, Danska), ili se na to nisu ni obvezale pri ulasku u EU, ili su u procesu izlaska iz EU (Velika Britanija).

„Izučavanje monetarne politike ESB-a posebno je važno za Hrvatsku te za Hrvatsku narodnu banku (HNB) jer je Hrvatska prihvatila klauzulu obveznog ulaska u eurozonu. Jednako tako, monetarna politika ESB-a doživjela je duboke strukturne promjene pod utjecajem globalne financijske krize 2007. – 2009. te dužničke krize eurozone 2010. – 2017.“, navodi Radošević u predgovoru. Može se, nastavlja, ustvrditi da je ESB bio ključna europska institucija koja je održala monetarnu i financijsku stabilnost Europske unije, to jest može se zaključiti da je Europska središnja banka svojim monetarnim intervencijam djelovala kao ključni „krizni menadžment“ u dužničkoj krizi eurozone.

Autor u knjizi, između ostaloga, polazi od pretpostavke i da je u Hrvatskoj potrebna monetarna reforma te je u sklopu takvih složenih strukturnih reformi potrebna i reforma središnje hrvatske banke.

„Hrvatska se priprema za preuzimanje eura usporedno s ulaskom u sustav Europske središnje banke (ECB). Zato je bitno poznavati djelovanje te banke, a procjena vođenja njezine monetarne politike priprema je za to da Hrvatska uđe pripremljena u eurozonu. Ova knjiga prva u Hrvatskoj cjelovito pridonosi informiranju i stručnoj raspravi na području središnjeg bankarstva. Obrađuje rad Europske središnje banke i rad Hrvatske narodne banke u odnosu prema njemu, pa će biti osnova za daljnju stručnu raspravu u tom području u Hrvatskoj“, navodi recenzent knjige prof. dr. sc. Franjo Štiblar, znanstveni savjetnik na Ekonomskom institutu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Knjiga se može nabaviti ovdje:
shop.skolskaknjiga.hr/monetarna-politika-europske-sredisnje-banke-ciljevi-institucije-strategije-i-instrumenti.html
 

 

Facebook komentari

Novo u katalogu