5765 big

Vlado Martek

Pripremanje za poeziju

Zbirka autora koji triput godišnje mijenja mišljenje o poeziji

Mihaela Štefec

Naša ocjena:

Kad se knjiga "Pripremanje za poeziju" uzme u ruke, na prvi se pogled može učiniti laganom, kratkom, lako čitljivom i razumljivom. Stotinjak stranica izreka, citata i misli lako se pročita u jednome danu, čak u nekoliko sati. Ipak, ona je puno kompleksnija nego što se čini.

Nije lako u nekoliko riječi opisati ovo djelo, a nije ni lako donijeti odluku o tome kome preporučiti, a kome ne ovu knjigu. Ljubiteljima konceptualne umjetnosti zasigurno bi se svidjela. Široj publici možda malo teže, jer ona voli priču, a ovdje priče nema, odnosno, priča je rascjepkana i prikaz je misli autora o umjetnosti, a on sam za sebe kaže: "Ja triput godišnje mijenjam mišljenje o poeziji".

Kako piše na koricama Algoritmova izdanja "Pripremanja za poeziju", Vlado je Martek "živi klasik naše konceptualne umjetnosti", što je jasno i kad se (pro)čita ova knjiga, ako je čitatelj upoznat s ovim oblikom umjetnosti, odnosno književnosti. Ako mu nije poznat, evo kratkoga pojašnjenja. Klaić u svome Rječniku stranih riječi koncept definira kao "nacrt pismenog sastavka ili govora; sastavak koji nije prepisan u čisto" ili "pojam, zamisao, mišljenje". Tako je bitna odrednica konceptualne umjetnosti potiskivanje izvedbe umjetničkog djela u drugi plan. U prvom su planu koncept (nacrt) i zamisao na kojoj djelo počiva. Djelo je sastavljeno od skica, zapisa i tekstova koji čitatelja žele potaknuti na složenije misaone procese te ga duhovno-emotivno ili društveno-političko angažirati i osvijestiti.

Dakle, "Pripremanje za poeziju" pravi je primjer konceptuale. Knjiga je podijeljena na četiri dijela - Uvod: Pripremanje za poeziju, Slogani, parole, predpjesme, Aproprijacija te Rent á poet. Ti su dijelovi sastavljeni od citata, kratkih misli o poeziji, predpoeziji, pisanju, pjesnicima, umjetnosti, komunikaciji, posebno neverbalnoj, a zajedno čine jednu pripremu za poeziju, koja se ni ne mora realizirati u jedno cjelovito djelo, ali može.

Martek sam sebe naziva predpjesnikom, a svoje djelo predpoezijom. Ovih se pojmova dotiče i u knjizi: "Praksa predpoezije sastoji se od oduzimanja dan za danom" ili "Predpjesnik jednom rukom piše, drugom briše". Tako je i ovo djelo samo "pripremanje", ne "poezija". Na početku knjige piše: "Sve je priprema, ostalo je pesimizam". Bit je u pripremi, u ideji, ne u konačnoj realizaciji. Ipak, koliko god ovo djelo bila "samo priprema", u konačnici tvori jednu cjelinu, čiju poruku svaki čitatelj iščitava sam.

Vlado Martek konceptualni je umjetnik, pjesnik, esejist i slikar. Bavio se raznim oblicima umjetnosti – vizualnom i konkretnom poezijom, tzv. predpoezijom, konceptualizmom, akcionalizmom, umjetničkim knjigama, raznim oblicima slikarske i kiparske umjetnosti i dr. Svojim je radovima sudjelovao na izložbama u Beču i Lyonu, samostalno izlagao u Berlinu, Pragu, Parizu i dr., a 2008. u Zagrebu je održana njegova retrospektivna izložba pod imenom "Vlado Martek 1972-2007".

Dosad mu je objavljeno dvanaest knjiga – zbirke poezije, zbirke tekstova i insceniranih fotografija, knjige eseja o suvremenoj umjetnosti, dva izdanja koautorskih mapa. Neki su od naslova: "Akcije pisanja: bol u tekstu", "Volim čitati poeziju", "Pazi oštri tekstovi" i "Predpoezija". Martek je član Društva hrvatskih književnika (DHK) i Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU). 

Nk logo mono

Podržite Najbolje knjige: tražimo mecene!

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice.

Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više